telc szóbeli vizsgáztatóképz

telc szóbeli vizsgáztatói képzés

A telc Hungary Nonprofit Kft. telc B1-B2 és C1 szóbeli vizsgáztatói képzést hirdet angol és német szakos nyelvtanárok számára:

A telc nyelvvizsgarendszerben az összes írásbeli feladat és a hallás utáni szövegértés értékelése a frankfurti központban történik. A szóbeli vizsga beszédkészség részének értékelését pedig érvényes telc engedéllyel rendelkező szóbeli vizsgáztatók végzik Magyarországon a vizsga helyszínén. A vizsgáztatók képzése folyamatos, évente legalább egy alkalommal interaktív osztálytermi képzés keretében zajlik.

Képzések 2020-ban:

2020. szeptember:

Angol C1 képzésre jelentkezem: Budapest, 2020. szeptember 26. 

Német C1 képzésre jelentkezem: Budapest, 2020. szeptember 26.

2020. október:

Német B1 – B2 képzésre jelentkezem: Miskolc, 2020. október 29 – 30.

Angol B1 – B2 képzésre jelentkezem: Miskolc2020. október 29 – 30.

Angol C1 képzésre jelentkezem: Miskolc, 2020. október 31. 

Német C1 képzésre jelentkezem: Miskolc, 2020. október 31.

2020. november:

Angol C1 képzésre jelentkezem: Szeged, 2020. november 14.

Német C1 képzésre jelentkezem: Szeged, 2020. november 14. 

Mit kell tudni a képzésről?

Bevezető szakasz:

Egyéni felkészülés – Az interaktív osztálytermi képzést megelőzően a résztvevők egyéni felkészülés keretében tanulmányozzák a KER szinteket, a szintleírásokat.A standardizált értékelési készség kialakításához további gyakorlásra nyújt lehetőséget a KER-Online felülete. A tananyag elsajátítását egy arra a tartalomra vonatkozó online teszt (A1 to C2 Introduction for examiners, A1 bis C2 Einführung für Prüfende) sikeres kitöltésével igazolják a telc Campus felületén (https://campus.telc.net).

Osztálytermi műhelymunka:

A résztvevők tanulmányozzák a KER szintleírásait, gyakorolják a KER szintek beazonosítását, csoportosítását és a telc értékelési kritériumainak KER-hez történő illesztését. Tanulmányozzák a telc vizsgák felépítését és értékelési rendszerét. Megismerkednek a telc szóbeli vizsga standardizált levezetésének szabályaival és gyakorlatával. Elmélyítik tudásukat a vizsgáztatói etikáról, attitűdről, meghatározzák a standardizált utasításokat, szövegeket a nyelvvizsga egységes lebonyolítása érdekében.Az ismeretek elsajátítását a képzés napjain egy – egy teszt megírásával igazolják a résztvevők.

Hospitálás:

A képzési szakaszt éles vizsgán történő hospitálás zárja. A vizsgáztató jelöltek a gyakorlatban is láthatják az értékelés módját és folyamatát, és a már gyakorló vizsgáztatókkal konzultálnak. A résztvevők képzése egy a tanfolyam anyagán alapuló záróteszt letételével és egy reflexiós levél megírásával fejeződik be.

A képzés tematikája:

Közös Európai Referenciakeret (KER) megismerése:

 • A telc nyelvvizsgarendszer és annak a KER-hez való illeszkedése.
 • Mérés és értékelés, a telc nyelvvizsgarendszer módszertana, értékelési szempontok, szintleírások.
 • A telc nyelvvizsgarendszere és szabályzata – A vizsga lebonyolításának rendje.
 • A KER szintjeinek egységes értelmezése és alkalmazása.
 • Vizsgáztatói magatartás/etika.

A jelentkezés feltételei (B1-B2):

 • Befejezett tanári képzés az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g pontjában meghatározottak értelmében.
 • Az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási gyakorlat.
 • Jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése.
 • Regisztráció a német oldalon is: telc.net!

A jelentkezés feltételei (C1):

 • Befejezett tanári képzés az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g pontjában meghatározottak értelmében.
 • Az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási gyakorlat.
 • B1-B2 vizsgáztatói osztálytermi képzés elvégzése.
 • Jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése.
 • Regisztráció a német oldalon is: telc.net!

A képzés sikeres teljesítésének feltételei:

 • A KER kompetenciaszintek ismerete és azok gyakorlati alkalmazása.
 • Aktív részvétel.
 • Standardizált kritériumoknak megfelelő értékelés.
 • A telc vizsgák felépítésének, értékelési rendszerének ismerete.
 • A telc vizsgaszabályzat.
 • A szóbeli vizsgák értékelése.
 • Tesztek teljesítése.

Mit kell tudni a képzésről?

Bevezető szakasz:

Egyéni felkészülés – Az interaktív osztálytermi képzést megelőzően a résztvevők egyéni felkészülés keretében tanulmányozzák a KER szinteket, a szintleírásokat.A standardizált értékelési készség kialakításához további gyakorlásra nyújt lehetőséget a KER-Online felülete. A tananyag elsajátítását egy arra a tartalomra vonatkozó online teszt (A1 to C2 Introduction for examiners, A1 bis C2 Einführung für Prüfende) sikeres kitöltésével igazolják a telc Campus felületén (https://campus.telc.net).

Osztálytermi műhelymunka:

A résztvevők tanulmányozzák a KER szintleírásait, gyakorolják a KER szintek beazonosítását, csoportosítását és a telc értékelési kritériumainak KER-hez történő illesztését. Tanulmányozzák a telc vizsgák felépítését és értékelési rendszerét. Megismerkednek a telc szóbeli vizsga standardizált levezetésének szabályaival és gyakorlatával. Elmélyítik tudásukat a vizsgáztatói etikáról, attitűdről, meghatározzák a standardizált utasításokat, szövegeket a nyelvvizsga egységes lebonyolítása érdekében.Az ismeretek elsajátítását a képzés napjain egy – egy teszt megírásával igazolják a résztvevők.

Hospitálás:

A képzési szakaszt éles vizsgán történő hospitálás zárja. A vizsgáztató jelöltek a gyakorlatban is láthatják az értékelés módját és folyamatát, és a már gyakorló vizsgáztatókkal konzultálnak. A résztvevők képzése egy a tanfolyam anyagán alapuló záróteszt letételével és egy reflexiós levél megírásával fejeződik be.

A képzés tematikája:

Közös Európai Referenciakeret (KER) megismerése:

 • A telc nyelvvizsgarendszer és annak a KER-hez való illeszkedése.
 • Mérés és értékelés, a telc nyelvvizsgarendszer módszertana, értékelési szempontok, szintleírások.
 • A telc nyelvvizsgarendszere és szabályzata – A vizsga lebonyolításának rendje.
 • A KER szintjeinek egységes értelmezése és alkalmazása.
 • Vizsgáztatói magatartás/etika.

A jelentkezés feltételei (B1-B2):

 • Befejezett tanári képzés az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g pontjában meghatározottak értelmében.
 • Az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási gyakorlat.
 • Jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése.
 • Regisztráció a német oldalon is: telc.net!

A jelentkezés feltételei (C1):

 • Befejezett tanári képzés az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g pontjában meghatározottak értelmében.
 • Az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási gyakorlat.
 • B1-B2 vizsgáztatói osztálytermi képzés elvégzése.
 • Jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése.
 • Regisztráció a német oldalon is: telc.net!

A képzés sikeres teljesítésének feltételei:

 • A KER kompetenciaszintek ismerete és azok gyakorlati alkalmazása.
 • Aktív részvétel.
 • Standardizált kritériumoknak megfelelő értékelés.
 • A telc vizsgák felépítésének, értékelési rendszerének ismerete.
 • A telc vizsgaszabályzat.
 • A szóbeli vizsgák értékelése.
 • Tesztek teljesítése.
p
Amennyiben további kérdés merül fel,
keressék Machata Marianna szakmai vezetőt a következő telefonszámon: + 36 30 15 16 16 0

Lépjen velünk kapcsolatba:

Lépjen velünk kapcsolatba:

telc  tréningkönyv

Minden, amit a telcről tudnod kell!

 

Bezárás