Vizsgadolgozat megtekintése

A megtekintés nem azonos a felülvizsgálattal!

A szóbeli nyelvvizsgáról – a nyelvvizsgázó erre irányuló beleegyezése alapján – hangfelvétel készül. A vizsgázó, valamint a vizsgázó törvényes képviselője a vizsgázó minden nyelvvizsga-feladatát a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval együtt, továbbá szóbeli teljesítményének értékelését a vizsga eredményéről szóló döntés közlésétől számított tizenöt napig megtekintheti, illetve a szóbeli nyelvvizsgáról készült hangfelvételt meghallgathatja, továbbá a vizsgázó a megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet.

A másolat készítését úgy kell biztosítani, hogy a másolat az értékelő személyes adataihoz történő hozzáférést ne tegye lehetővé. A betekintésre, valamint a nyelvvizsga-feladatok másolására adott idő nem lehet kevesebb negyvenöt percnél. A betekintési lehetőséget úgy kell biztosítani, hogy az megelőzze a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejét.

A megtekintésre a Vizsgaközpontban kerül sor, és arról jegyzőkönyv készül. A vizsgadolgozat megtekintésén csak a vizsgázó vehet részt.

Kiskorú vizsgázó esetében a megtekintésen a kiskorú vizsgázó mellett a vizsgázó törvényes képviselője is részt vehet, személyazonossága igazolását követően. A megtekintésre érkezett vizsgázók az arra kijelölt helyiség előtt várakoznak. A vizsgázó személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt a megtekintést felügyelő munkatárs ellenőrzi, majd tájékoztatást ad a megtekintés folyamatáról és szabályairól.

A vizsgázó megtekintheti az összes írásbeli nyelvvizsga-feladatának másolatát, a vizsgafeladatok leírását, a szóbeli teljesítményének értékeléséről készült másolatot és a megoldókulcsot.

A megtekintésre a vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére.

Ez alatt áttekintheti saját megoldásait, azokról kézzel feljegyzéseket készíthet, azonban technikai, kép- és hangrögzítő eszköz használata tilos.

A vizsgázónak lehetősége van saját válaszait összevetni a megoldókulcson szereplő helyes válaszokkal. A megtekintés során csak a Vizsgaközpont által biztosított papírra és a helyben kapott írószerrel lehet jegyzetet készíteni.
A megtekintés során a vizsgázó köteles minden általa készített feljegyzést megmutatni és átadni a felügyelőnek átvizsgálás, ellenőrzés céljából. A megtekintés végeztével a vizsgázónak át kell adnia a nyelvvizsga-dolgozatát és a válaszlapot a felügyelőnek mielőtt elhagyja a helyiséget. A megtekintésről készült jegyzőkönyvet a vizsgázó aláírásával látja el.

A nyelvvizsga-feladatok és megoldókulcsok szerzői jogvédelem alatt állnak, eltulajdonításuk, jogtalan felhasználásuk tilos!

Különeljárási díjak, pótdíjak és eljárási díjak

Igazoláskérés vizsgaeredményről 0 Ft
Megtekintési kérelem 0 Ft
Felülvizsgálati kérelem 0 Ft
Újraértékelési kérelemek:
olvasáskészség (írásbeli) 4.000 Ft
íráskészség (írásbeli) 8.000 Ft
beszédkészség (szóbeli) 8.000 Ft
beszédértés (labor) 4.000 Ft

Amiket mások kérdeztek …

Kaphatok-e nyelvvizsga bizonyítványt egy alacsonyabb nyelvvizsgáról?

Nem. A vizsgázó csak arról a nyelvvizsgáról kap nyelvvizsga bizonyítványt, amelyikre jelentkezett, és amit sikeresen teljesített.

Lépjen velünk kapcsolatba:

Lépjen velünk kapcsolatba: