Vizsgadolgozat felülvizsgálata

Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül a vizsgázó felülvizsgálati kérelemmel élhet a vizsga téves értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4§) 3 pontja értelmében.

A felülvizsgálatot írásban kell kérvényezni az online felületen a “Kérvények” menüpont alatt.

A felülvizsgálati kérelem határideje előtt mindig lehetőség van a vizsgadolgozat megtekintésére.

A felülvizsgálat magában foglalja a vizsgázó vizsgadolgozatának újbóli ellenőrzését. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és szükség esetén továbbítja a telc gGmbH-nak. A felülvizsgálathoz szükséges határidők és eljárási nyomtatványok a honlapon és a vizsgahelyeken hozzáférhetők.

A jogszabálysértésre hivatkozó kérelmek elbírálása minden esetben Magyarországon történik.

A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban, ajánlott küldeményben értesíti.

A felülvizsgálati kérelemben számolási hibára a vizsgázó csak akkor hivatkozhat, amennyiben a dolgozatát a vizsgaközpont által meghirdetett időpontban megtekintette. A felülvizsgálatnak ezen módja térítésmentes.
A vizsgázó kérheti vizsgadolgozatának harmadik vizsgáztató által történő újraértékelését, de ebben az esetben az eljárás díjköteles.
A tartalmi újraértékelés esetén az eredmény módosítását minden esetben a telc gGmbH hagyja jóvá. A tartalmi értékelés ellenőrzése ilyenkor a megadott javítókulcs alapján, a produktív feladatok esetében a megbízott értékelő újraértékelése alapján történik. A felülvizsgálat során a vizsgázók kérhetik a beszédkészség vizsgarész újraértékelését is, amennyiben a vizsga során készült hangfelvétel.

Amennyiben a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozik, le kell írnia, hogy mely jogszabály, mely paragrafusának megszegését sérelmezi. A felülvizsgálatnak ezen módja térítésmentes. A Vizsgaközpont ebben az esetben felülvizsgálja a kért vizsgarészt, és amennyiben a vizsgázó számára pozitív döntés születik, a vizsgaközpont kérelmezi a bizonyítvány kiállítását.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz (1363 Budapest, Pf. 112.) címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtott fellebbezéssel élhet, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára való hivatkozással. A fellebbezést a Hivatal bírálja el az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint.

A felülvizsgálati kérelem, illetve a fellebbezés elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetén a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt köteles a döntés véglegessé válásától számított tizenöt napon belül a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

Különeljárási díjak, pótdíjak és eljárási díjak

Igazoláskérés vizsgaeredményről 0 Ft
Megtekintési kérelem 0 Ft
Felülvizsgálati kérelem 0 Ft
Újraértékelési kérelemek:
olvasáskészség (írásbeli) 4.000 Ft
íráskészség (írásbeli) 8.000 Ft
beszédkészség (szóbeli) 8.000 Ft
beszédértés (labor) 4.000 Ft

Amiket mások kérdeztek …

Kaphatok-e nyelvvizsga bizonyítványt egy alacsonyabb nyelvvizsgáról?

Nem. A vizsgázó csak arról a nyelvvizsgáról kap nyelvvizsga bizonyítványt, amelyikre jelentkezett, és amit sikeresen teljesített.

Lépjen velünk kapcsolatba:

Lépjen velünk kapcsolatba:

Kapcsolat vizsgaközpont