telc szóbeli vizsgáztatóképzés

Írta: telc Hungary

2020.04.21.

A telc Hungary Nonprofit Kft. telc B1-B2 és C1 szóbeli vizsgáztatói képzést hirdet angol és német szakos nyelvtanárok számára

Angol B1-B2: 2020 szeptember 12-13. (szombat, vasárnap) Helyszín: Békéscsaba

Német B1-B2: 2020 szeptember 12-13. (szombat, vasárnap) Helyszín: Baja

Angol C1: 2020 szeptember 26. (szombat) Helyszín: Budapest

Német C1: 2020 szeptember 26. (szombat) Helyszín: Budapest

A telc nyelvvizsgarendszerben az összes írásbeli feladat és a hallás utáni szövegértés értékelése a frankfurti központban történik. A szóbeli vizsga beszédkészség részének értékelését pedig érvényes telc engedéllyel rendelkező szóbeli vizsgáztatók végzik Magyarországon a vizsga helyszínén. A vizsgáztatók képzése folyamatos, évente legalább egy alkalommal interaktív osztálytermi képzés keretében zajlik.

A képzésről:
Bevezető szakasz:

Egyéni felkészülés – Az interaktív osztálytermi képzést megelőzően a résztvevők egyéni felkészülés keretében tanulmányozzák a KER szinteket, a szintleírásokat.A standardizált értékelési készség kialakításához további gyakorlásra nyújt lehetőséget a KER-Online felülete. A tananyag elsajátítását egy arra a tartalomra vonatkozó online teszt (A1 to C2 Introduction for examiners,  A1 bis C2 Einführung für Prüfende) sikeres kitöltésével igazolják a telc Campus felületén (https://campus.telc.net).

Osztálytermi műhelymunka:

A résztvevők tanulmányozzák a KER szintleírásait, gyakorolják a KER szintek beazonosítását, csoportosítását és a telc értékelési kritériumainak KER-hez történő illesztését. Tanulmányozzák a telc vizsgák felépítését és értékelési rendszerét. Megismerkednek a telc szóbeli vizsga standardizált levezetésének szabályaival és gyakorlatával. Elmélyítik tudásukat a vizsgáztatói etikáról, attitűdről, meghatározzák a standardizált utasításokat, szövegeket a nyelvvizsga egységes lebonyolítása érdekében.Az ismeretek elsajátítását a képzés napjain egy – egy teszt megírásával igazolják a résztvevők.

Hospitálás:

A képzési szakaszt éles vizsgán történő hospitálás zárja. A vizsgáztató jelöltek a gyakorlatban is láthatják az értékelés módját és folyamatát, és a már gyakorló vizsgáztatókkal konzultálnak. A résztvevők képzése egy a tanfolyam anyagán alapuló záróteszt letételével és egy reflexiós levél megírásával fejeződik be.

A képzés tematikája:

Közös Európai Referenciakeret (KER) megismerése:

 • A telc nyelvvizsgarendszer és annak a KER-hez való illeszkedése
 • Mérés és értékelés, a telc nyelvvizsgarendszer módszertana, értékelési szempontok, szintleírások
 • A telc nyelvvizsgarendszere és szabályzata – A vizsga lebonyolításának rendje
 • A KER szintjeinek egységes értelmezése és alkalmazása
 • Vizsgáztatói magatartás/etika
A jelentkezés feltételei (B1-B2):
 • befejezett tanári képzés az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g pontjában meghatározottak értelmében.
 • az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási gyakorlat
 • jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése.
 • regisztráció a német oldalon: telc.net
A jelentkezés feltételei (C1):
 • befejezett tanári képzés az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g pontjában meghatározottak értelmében.
 • az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási gyakorlat
 • B1-B2 vizsgáztatói osztálytermi képzés elvégzése   
 • jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése.
 • regisztráció a német oldalon: telc.net
A képzés sikeres teljesítésének feltételei:
 • A KER kompetenciaszintek ismerete és azok gyakorlati alkalmazása
 • Aktív részvétel
 • Standardizált kritériumoknak megfelelő értékelés
 • A telc vizsgák felépítésének, értékelési rendszerének ismerete
 • A telc vizsgaszabályzat
 • A szóbeli vizsgák értékelése
 • Tesztek teljesítése

Amennyiben további kérdés merül fel, keressék Machata Marianna szakmai vezetőt a következő telefonszámon: + 36 30 15 16 16 0

 A vizsgáztatói képzésre jelentkezés két lépésben:
1. regisztráció: 

Német B1 – B2 képzésre jelentkezem:  Baja, 2020. szeptember 12-13.

Regisztráció >>

Angol B1 – B2 képzésre jelentkezem: Békéscsaba, 2020. szeptember 12-13.

Regisztráció >>

Angol C1 képzésre jelentkezem : Budapest, 2020. szeptember 26.

Regisztráció >>

Német C1 képzésre jelentkezem : Budapest, 2020. szeptember 26.

Regisztráció >>

2. jelentkezési lap kitöltése: 

Jelentkezési lap >>

Telc vizsgáztató csak az lehet, aki rendelkezik nyelvtanári diplomával, legalább hároméves tanítási gyakorlattal, és teljesítette a vizsgaközpont által szervezett képzés követelményeit. A vizsgáztatók képzése a telc gGmbH szakmai elvei, az Akkreditációs Kézikönyv szabályai és az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) gpontban meghatározottak alapján történik. 

Aktualizáló tréning

Minden vizsgáztatónak kötelező évente egy alkalommal „Aktualizáló továbbképzésen” is részt venni a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 8.§ g) pont értelmében. Ez a képzés az előfeltétele annak, hogy a vizsgáztató felkérést kapjon vizsgáztatásra. Az alapképzést követően 12, illetve 24 hónap elteltével a vizsgáztatók online aktualizáló képzés keretében hosszabbíttathatják meg vizsgáztatói engedélyüket. 36 hónap elteltével a vizsgáztatóknak egy újabb műhelyfoglalkozás keretében biztosított képzésen kell részt venniük. 

 

 

.

Állandó lakcím:
Figyelem! A jelentkezés kizárólag a telc.net oldalon történő regisztrációval együtt érvényes!

 

Megjelent a telc angol B2 vizsgatréning-kiadványa!

Lapozz bele  >>

A könyv bevezető ára most:
3.500,- Ft + postaköltség.

 

Megrendelés >>